วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาล้านนา : ตั๋วเมือง

เปิดสอนตั๋วเมือง ภาษาล้านนา ฟรี :  
 •  เดือนพฤศจิกายน : ศูนย์การเรียนรู้ภาษาล้านนา(ตั๋วเมือง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
  • เริ่มสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2555
  • เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤศจิกายน - 24 มีนาคม 2556
  • หลักสูตรวิชาภาษาล้านนา 38 ชั่วโมง
  • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา09.00-11.00
  •  ติดต่อ นายบุรินทร์ เรือนแก้ว 081-884-7347, นายสง่า นันทกาญจน์ 081-950-7419 นายคันฉัตร เทพวงค์ 081-681-2155 หรือติดต่อที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา
  • เปิดสอนสามระดับชั้น ชั้นต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาล้านนามาก่อน ชั้นกลาง สำหรับผู้ที่อ่านและเขียนภาษาล้านนาได้แล้ว ชั้นสูง สำหรับผู้ที่สำเร็จการเรียนชั้นกลางแล้ว
    

 • เดือนตุลาคม : ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน ร่วมกับล้านนาวิชาลัย จ.เชียงใหม่
  • เริ่มเรียนวันที่ 6 ตุลาคม 2555
  • หลักสูตรวิชาภาษาล้านนา 34 ชั่วโมง สอนโดยครูศราวุธ กาวิชัย
  • ทุกวันอาทิตย์ เวลา13.00-15.00
  •  ติดต่อ 053-327-677, 053-327-679 หรือติดต่อที่ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน ซอยข้างเทคโนตีนดอย
สถานที่เปิดสอนภาษาล้านนาแก่ประชาชนทั่วไป ;
 • จ.เชียงใหม่ ; วัดพระสิงห์, วัดสวนดอก, วัดลอยเคราะห์, คณะเทคนิคการแพทย์มช., โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เวียงเจ็ดลิน
 • จ.เชียงราย ; วัดพระแก้ว
 • กรุงเทพ ; มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา, 
 พจนานุกรมภาษาล้านนา ;
 • พจนานุกรมภาษาล้านนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2550
 • พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยอรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและคณะ
 • พจนานุกรมภาษาล้านนา ฉบับสมโภชเชียงใหม่700ปี โดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 • พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง รวบรวมโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรื่องศรี
คอลัมภ์ภาษาล้านนาในสื่อสิ่งพิมพ์ ; 
 • นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, คอลัมภ์ล้านนา-คำเมือง โดยชมรมฮักตั๋วเมือง มช.
 • หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์, คอลัมภ์ลานคำ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

Download เอกสารภาษาล้านนา click!

ติดต่อ-สอบถาม แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม junechiangmai@gmail.com

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2556 12:42

  Please follow IG : lannascript

  ขอบคุณจ้าว

  ตอบลบ
 2. พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง มีจำหน่ายที่ไหน ราคาเท่าไร

  ตอบลบ